Hakkımızda

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu

“Gecikmiş adalet, adalet değildir” görüş ve düşüncesiyle çalışmalarına yön veren Bilgi Hukuk Bürosu 2001 yılında Av. Ali Alparslan Altıntaş ve Av. Şenol Kolçak tarafından kurulmuştur.

2015 yılı itibariyle Altıntaskolcak&Hukuk Bürosu olarak 5 avukat, 9 takip memuru ve 1 görevli olmak üzere toplam 15 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurucu Ortaklarımız

Av. A. Alparslan Altıntaş
1968 yılında Adana’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 1998 yılından itibaren İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

Av.Şenol Kolçak
1974 Artvin/Borçka’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 1997 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

Tüketici Hakları Avukatı

23 Şubat 1995 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.

Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur. Günümüzde bu konuda bilinçlenen tüketiciler, tüketici hakları için dava yoluna gidebilmektedirler. Hukuk büromuz tüketiciler için tüketici hakları avukatı vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tüketici Hakları Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Devre tatil davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

Tüketici Hakları Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu, tüketici hukuku alanında uzman ekibi ile genel dava ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vb. ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermekteyiz.Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra tüketici hakları avukatı arıyorum diyorsanız İstanbul genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0212 234 03 04 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Ticaret ve Şirket Avukatı

Ticaret hukuku, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun, ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır. 1956’da 6762 sayılı yasa ile derlenen, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi dalları olan Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir.

Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış ticaret ve şirket avukatı ekibi ile danışmanlık ve ticari dava hizmeti vermektedir.

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Gümrük davaları
 • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasaları
 • Kredi sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

 • Haksız rekabet
 • Şirket yönetimi
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
 • Kredi anlaşmaları
 • Tüketicin korunması
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
 • Yurtdışı alacak takibi
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 • Gümrük işlemlerinin yapılması
 • İhracat tahsillerinin denetlenmesi
 • İthalat işlemlerinin yapılması
 • Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması
 • Transit Ticaret ve Standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler
 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması
 • Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır. Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için TTK uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır.

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra ticaret ve şirket avukatı arıyorum diyorsanız İstanbul genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0212 234 03 04 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Sözleşme Avukatı

Sözleşmeler hukuku, yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanan bu kavramda tarafların birbirlerine olan borçları, hakları ve borç kaynakları düzenlenir.

Sözleşmeler hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanmıştır. Önceden sözü senet olarak kabul eden ve yazılı bir sözleşme yapmayan insanlar, şimdilerde, tecrübelerine ve duydukları davalara göre yazılı sözleşme yapmaya başlamışlardır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin uzman kişilerce hazırlanması gerekmektedir. Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu olarak taraflar arası sözleşmeleri düzenlerken danışmanlık ve dava hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin taleplerini karşılıyoruz.

Dava Hizmetleri

 • Ortaklık sözleşmeleri davaları
 • Gayrimenkul sözleşmeleri davaları
 • Mimarlık sözleşmeleri davaları
 • Telif hakkı sözleşmeleri davaları
 • Kira sözleşmeleri davaları
 • Danışmanlık sözleşmeleri davaları
 • Hizmet sözleşmeleri davaları
 • Hisse devir sözleşmeleri davaları
 • Finansal kiralama sözleşmeleri davaları
 • Alım-satım sözleşmeleri davaları
 • Ortaklar arası sözleşme davaları
 • Sigorta sözleşmeleri davaları
 • Lisans sözleşmeleri davaları
 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları
 • Kredi sözleşmeleri davaları
 • İş sözleşmeleri davaları

Altıntaş & Kolçak Hukuk bürosu olarak belirtilen sözleşme usullerinde dava ve danışmanlık hizmeti verirken müvekkillerimizin farklı sözleşmeler hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Belirttiğimiz sözleşme çeşitlerinin dışında taleplere göre sözleşme hukuku kapsamına giren diğer davaları da sonuçlandırmaktayız.

Sigorta Avukatı

Sigorta Hukuku, sigorta sisteminde ve uygulamalarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve hataların belirlenmesi, giderilmesi ve yürürlüğe sokulması için belirlenen kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir. Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler ise:

 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,
 • Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
 • İdari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu olarak Sigorta Hukuku kapsamına giren dava ve vekillik hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin haklarını koruyor, prosedür ve süreçler hakkında bilgi verirken belge düzenleme ve takip işlemlerini yürütüyoruz.

Bilgi Alabileceğiniz Sigorta Türleri

Sağlık
Kaza sonucu ölüm ve parçalama sigortası, Diş sigortası, Sakatlık sigortası (Tam daimi maluliyet sigortası), Gelir koruma sigortası, Uzun süreli bakım sigortası, Ulusal sağlık sigortası, Ödeme koruma sigortası, Göz sigortası
İşletme
Tahvil sigortası, Yönetici ve yönetim kurulu üyeleri sorumluluk sigortası, Kefalet tahvili, Mesleki sorumluluk sigortası, Korunma ve sorumluluk sigortası, Ticari kredi sigortası, Şemsiye sigorta
Ulaşım/İletişim
Havacılık sigortası, Bilgisayar sigortası, Kamusal taşıt sigortası, Denizcilik sigortası, Uydu sigortası, Seyahat sigortası, Taşıt sigortası

Hayat
Daimi hayat sigortası, Vadeli hayat sigortası, Evrensel hayat sigortası, Değişken evrensel hayat sigortası, Tüm hayat sigortası
Konut
Eşya sigortası, Deprem sigortası, Sel sigortası, Ev sigortası, Ev sahibi sigortası, Kredi veren kuruluşların mortgage sigortası, Mortgage sigortası, Mülkiyet sigortası, Kiracı sigortası, Tapu sigortası
Diğer
Kaza sigortası, Suç sigortası, Bitkisel ürün sigortası, Grup sigortası, Sorumluluk sigortası, Suçlu aramadan ödeme yapan sigorta, Evcil hayvan sigortası, Terörizm sigortası, Maaş sigortası, Hava durumu sigortası, İşçi tazminatı

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İş ve sosyal güvenlik işlerini düzenleyen hukuk dalı olan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireysel ve toplu olmak üzere kendi içinde de ayrılmaktadır. İşçilerin işverenleriyle ilişkilerini, toplu iş sözleşmelerini ve sendika kurallarını denetlemektedir. Bu alanda uzmanlaşan avukatlara ise iş hukuku avukatı ünvanı kallanılmaktadır.

Kişiler özel ve mesleki hayatlarında, mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kişi ve işverenlerin bu risklere karşı haklarını koruyan yasal süreçlerden oluşur. Hukuk büromuz uzman iş hukuku avukatı kadrosuyla yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara aşağıdaki hizmetleri sunar.

İş Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

 • İş kazası ve tazminat davaları
 • İş akdinin feshi davaları
 • İşe iade davaları
 • Sosyal sigorta davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Sigortalılığın tespiti davaları
 • Sözleşmenin yorumlanması davaları
 • İş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi
 • İşten ayrılma ve ücret davaları

İş Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetleri

 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu
 • İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması
 • İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması
 • İşveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık
 • Personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler
 • İş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi
 • Yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi
 • İşçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi
 • TİS inceleme yapılması ve TİS’e uygunluğun denetlenmesi
 • İzin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • İş sözleşmelerinin yasa kapsamında güncellenmesi
 • Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

Müvekkillerimizin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde olarak istihdam sürecinden sona erme tarihlerine kadar prosedürlerin yasal düzene uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. İş güvenliği hususunda uzun yıllar kamu kurumunda çalışmış deneyimli danışmanlarımızın da desteğini alarak hizmet vermekteyiz.

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.
Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra iş avukatı arıyorum diyorsanız İstanbul genelinde hizmet veren avukatlarımıza 0212 234 03 04 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

İdare Avukatı

Amacı kamu yararını sağlamak olan İdare Hukuku, fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu, müvekkillerine bu alanda dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmet kapsamımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
 • Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • İptal davaları
 • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar
 • Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
 • Disiplin cezalarının iptali davaları
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • İdari dilekçelerin denetlenmesi
 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Dava takibi ve uyuşmazlık çözümü
 • Uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözüm

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu, müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda deneyimi ve bilgi birikimi ile yol gösteriyor. Dava süreci, takibi ve sonuçlanması sırasında hukuki vekillik ve danışmanlık yapıyor.

İcra ve İflas Avukatı

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını sağlar.

Neredeyse her davanın İcra ve İflas hukuku kapsamında değerlendirildiğini göz önünde bulundurarak alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, bunu da danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak yapması gerekiyor. Avukatlarımız gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir. İcra avukatlarımız aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Dava hizmetleri

 • İcra ceza davaları
 • İflas davaları
 • İflas ve icra itiraz davaları
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyadi haciz davası
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları
 • İstirdat davaları
 • İstihkak davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları

Danışmanlık hizmetleri

 • İflas masasına kayıt
 • İcra ihalelerine katılma
 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi
 • İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi
 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi
 • Şirket kurtarma çalışmaları
 • İyileştirme projelerinin düzenlenmesi
 • Anlaşmaların düzenlenmesi
 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması

Altıntaş & Kolçak Hukuk Bürosu olarak alacağın tahsili amaçlı icra davaları ve takiplerinde, borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul tespiti amaçlı araştırmalar yapmaktayız. Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi gerçekleştirmekteyiz.